Witamy w 2014 r. | Zapraszamy do korzystania z naszej strony internetowej.
KOMUNIKACJA MIEJSKA
al. Jana Pawła IIKOMUNIKACJA MIEJSKA
ul. OrkanaTELEFON ALARMOWY
112

POLICJA
997

STRAŻ POŻARNA
998

POGOTOWIE RATUNKOWE
999

POGOTOWIE GAZOWE
992

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
991

POGOTOWIE WOD.-KAN.
994STOP WANDALIZMOWI


31.01.2014 r. - STREFA ZAMIESZKANIA NA UL. ABP J. ABLEWICZA Znaczne ilość pojazdów korzystających z ciągu ul. Abp J. Ablewicza i M. Dąbrowskiej jako objazdu dla al.Jana Pawła II spowodowała, iż Rada Osiedla podjęła działania związane z przywróceniem strefy zamieszkania na ul. Abp J. Ablewicza, przynajmniej na odcinku wzdłuż znajdujących się tam bloków.


31.01.2014 r. - ULICE ABLEWICZA i M.DĄBROWSKIEJ W II KOLEJNOSCI ODŚNIEŻANIA W obecnym sezonie zimowym główne ciągi komunikacyjne naszego osiedla (ul. Abp J. Ablewicza i ul.M.Dąbrowskiej) zostały ujęte w całości w II kolejności odsnieżania. Podobnie będzie w czasie zimy 2014/2015. W poprzednich sezonach tylko ich części były tak klasyfikowane. Temat ten był podejmowany przez Radę Osiedla na spotkaniu z władzami Miasta jeszcze jesienią ubiegłego roku. Al. Jana Pawła II pozostaje oczywiście w I kolejności zimowego utrzymania dróg.


02.01.2014 r. - ZMIANA DNI WYWOZU ODPADÓW Firma realizujaca odbiór odpadów w sektorze IV, w skład którego wschodzi Osiedle Zielone zmieniła od 01.01.2014 r. dni wywozu odpadów. Z bieżacym harmonogramem można zapoznać się m.in. na stronie Tanowskiego Organizatora Komunalnego.


23.11.2013 r. - ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W ramach nowego systemu gospodarki odpadami przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Akcja realizowana będzie na ul. Abp J. Ablewicza, ul. M. Dąbrowskiej, pl. Jana Pawła II oraz Osiedlu Zielonym w dniu 28.11.2013 r. Odpady powinny być wystawione obok altan śmietnikowych (w przypadku posesji wielolokalowych) lub bezpośrednio przed posesją. Następna taka akcja planowa jest dopiero w przyszłym roku. Zbiórkę realizować będzie firma TRANS-FORMERS KARPATIA Spółka z o.o.


06.11.2013 r. - RADNY JACEK ŁABNO O OSIEDLU ZIELONYM Jacek Łabno zrócił się do władz miasta o wyjaśnienie m.in. stanu realizacji inwestycji realizowanych na Osiedlu Zielonym. W tym samym piśmie tarnowski radny wniósł o zarezerwowanie terenu pod park na naszym osiedlu. Taka idea została już zgłoszona przez grupę mieszkańców i jest popierania m.in. przez Radę Osiedla.


28.10.2013 r. - DODATKOWY PARKING NA OSIEDLU ZIELONYM Dzięki interwencji Rady Osiedla teren zajmowany dotychczas przez aprking strzeżony został udostępniony mieszkańcom do czasu rozstrzygnięcia nowego przetargu na jego prowadzenie.


22.09.2013 r. - BUDOWA NOWEGO OŁTARZA W miniomym tygodniu ruszyła budowa nowego ołtarza w kościele pw.Bł.Karoliny. Praca mają potrwać trzy lata. Będą kosztowały kilaset tysięcy złotych. Ołtarz i prezbiterium otrzymają zupełnie nowy wygląd.


20.09.2013 - PROTEST NA AL.JANA PAWŁA II Kilkadziesiąt osób zablokowało w piątek al.Jana Pawła II w proteście przeciwko planom wpuszczenia pojazdów ciężarowych powyżej 12t DMC autostradą A4 przez Tarnów. Taka decyja GDDKiA prawdopodobnie doprowadzi do zablokowania ciągu ulic Jana Pawła II, Słoneczna, Lwowska a przez to dojazdu m.in. do Szpitala Wojewódzkiego. Następny prostest zaplanowano na kolejny piątek na godz. 16:00.
fot. K. Galas


20.09.2013 r. - UL.ABLEWICZA POZA STREFĄ ZAMIESZKANIA Zmieniona została organizacja ruchu na ul.Abp J.Ablewicza. Obecnie ulica nie jest już objęta strefą zamieszkania. Poczatek strefy znajduje się na pólnocnym krańcu ul.M.Dąbrowskiej oraz od wjazdu na osiedle przy ul.Abp J.Ablewicza. Kierowcy powinni zwrócić uwagę na obowiązujące zasady pierwszeństra na granicy strefy.


17.09.2013 r. - PRZYJĘTO BUDŻET OSIEDLA Rada osiedla na ostatnim posiedzeniu przyjęła m.ni. budżet na rok 2014 r. Na Osiedlu powstanie nowy parking. Dofinansowanie otrzymają również szkoła i przedszkole przy ul.M.Dąbrowskiej.


14.09.2013 - NOWY PARKING W ostatnich dniach zmianie uległa organizacja ruchu na ulicy po zachodniej stronie bloków nr 1 i 2 na Osiedlu Zielonym. Obecnie można tam jeździć jedynie w kierunku północnym. Na zachodniej stronie jezdni wytyczono zaś pas postojowy dla samochodów. Jest to jeden z projektów zmian na naszym osiedlu realizowanych przez obecną Radę Osiedla.
fot. K. Galas


14.09.2013 - REMONT PARKINGU Trwa modernizacja parkingu przy bloku Zielone 1. Inwestycja realizowana jest z funduszy Rady Osiedla przewidzianych na rok 2013. Czasowe wyłączenie z użytkowania tych pól parkingowych zbiegło się w czasie z wytyczeniem nowego parkingu w rejonie tego samego bloku, dzięki czemu udało się zminimalizować uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.
fot. K. Galas


14.09.2013 r. - POSYPAŁY SIĘ MANDATY Wydział Ruchu Drogowego tarnowskiej policji przeprowadził akcję kontroli prędkości w strefie zamieszkania na ul.M.Dąbrowskiej. Ilość wysstawionych mandatów świadczy, że wielu kierowców nie respektuje ograniczenia prędkości obowiązującego w strefie, choć przy tej ulicy znajduje się szkoła i przedszkole. Nie można wykluczyć, iż policja będzie częściej prowadziła podobne akcje w tym rejonie.


14.09.2013 - NOWE OZNAKOWANIE AL.JANA PAWŁA II Dzięki staraniom Rady Osiedla zmianie uległo oznakowanie pionowe i poziome. Obecnie samochody ciężarowe mogą poruszać się lewym pasem, który uzyskał dodatkowo oznakowanie w postaci kierunków docelowej jazdy dla południowe krańca al.Jana Pawła II. Poprawi to ruch tranzytowy przez tę jedną z najważniejszych tras w mieście, jednak nie rozwiąże problemów tworzenia się korków na tym odcinku.
fot. K. Galas


14.09.2013 r. - POWAKACYJNE ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Wraz z nowym rokiem szkolnym przyrówcone zostały kursy autobusów zawieszone na okres wakacji. Wydłużono jednocześnie wybrake kursy autobusów linii 31. Jednocześnie zakończyła funkcjonowanie linia nocna "N"."


14.09.2013 - KONIEC REMONTU UL.M.DĄBROWSKIEJ Zakończył się remont północnego odcinka ul.Marii Dąbrowskiej. Dzięki dobrym warunkom pogodawym i sprawie wykokanym pracom inwestcycja zakończyła się przed poczatkiem roku szkolnego. W tym samym czasie wypełnione zostały również ubytki w środkowej części tej ulicy.

fot. K. Galas


25.08.2013 r. - TRZY DNI BEZ CIEPŁEJ WODY Prace związane z modernizacją głównej magistrali ciepłowniczej w mieście spowoowały konieczność przerwy w dostawie ciepłej wody do obiektów zasilanych z sieci miejskiej. Utrdunienia mają potrwać od poniedziałku, 26.08.2013 r. od godzony 7:00 do środy 28.08.2013 r. do godziny 21:00.